Přihláška

Přihlašování předem sice již skončilo, ale přijít můžete i tak, dveře máme otevřené. Těšíme se na vás přímo na místě!

Seznam přihlášených

Pravidla STARconu

  1. Udržovat pořádek a čistotu
  2. Dodržovat základy společenského chování
  3. Poslouchat pokyny pořadatelů
  4. Nosit vstupenku na viditelném místě
  5. Nerušit noční klid
  6. Zákaz kouření a manipulace s ohněm
  7. Zákaz konzumace alkoholu či jiných omamných látek
  8. Zákaz vylepování plakatů, letáků či inzerce mimo vyhrazená místa