Přihláška

Vstupenka
Tričko

Objednávky triček jsme již uzavřeli. Stále se ale můžete přihlásit a získat tak slevu na vstupném.

Osobní informace

Pravidla STARconu

  1. Udržovat pořádek a čistotu
  2. Dodržovat základy společenského chování
  3. Poslouchat pokyny pořadatelů
  4. Nosit vstupenku na viditelném místě
  5. Nerušit noční klid
  6. Zákaz kouření a manipulace s ohněm
  7. Zákaz konzumace alkoholu či jiných omamných látek
  8. Zákaz vylepování plakatů, letáků či inzerce mimo vyhrazená místa

Přihlaste se ještě dnes a získejte slevu na vstupném.